Contend earnestly for the faith once for all delivered for the saints ... Let brotherly love continue (Jude 3; Hebrews 13:1)
Kiswahili edition of BNP magazine: Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

Kiswahili edition of BNP magazine: Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

BNP Cover JAN-MAR 2015 - Kiswahili

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine:  BNP Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

Katika toleo hili:

3 Je, masaibu makuu yataanza mwaka wa 2015? Wingi katika dunia ya utabiri wa Ukristo wanashikilia katika utabiri na mambo ya uongo. Kwani Biblia yanafunza nini? Nini yanatakikana katika utaratibu huu?
7 25 uwongo za wanahudekea na hofu kuu kuhusu utabiri
10 Somo Muma
17 Nioshe Msafi
19 Mipango Ya Pasaka

Jarida la Nyuma: Tovuti na Radio Hili linaonyesha ni wapi watu wanaweza kuupata ujumbe kutoka Kanisa la Continuing Church of God.

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine:  BNP Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA