O le Talalelei o le Malo o le Atua

Pe e iai le tagata fofo? feagai ma le lalolagi i le tele o faafitauli. E toatele tagata ua fia aai. E toatele tagata ua sauāina. E toatele tagata e feagai ma le mativa. Le tele o atunuu ua i ai i le aitalafu matuia. Fanau, e aofia ai tagata …