God’s Atonement Plan

The Day of Atonement lasts from sunset September 22, 2015 until sunset September 23, 2015.The Continuing Church of God is pleased to announce a sermon which is at its ContinuingCOGchannel: 1:17:11 God’s Atonement Plan The Bible describes a festival called the Day of Atonement.  Why do people believe this is …

Kiswahili edition of BNP magazine: Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine:  BNP Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA Katika toleo hili: 3 Je, masaibu makuu yataanza mwaka wa 2015? Wingi katika dunia ya utabiri wa Ukristo wanashikilia katika utabiri na mambo ya uongo. Kwani Biblia yanafunza nini? Nini …